Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

Fuel
00:14
7311 abb9 500
Fuel
00:03
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viapersona-non-grata persona-non-grata

May 20 2019

Fuel
23:59
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viapareidolie pareidolie

May 16 2019

Fuel
21:34

May 13 2019

Fuel
21:47

May 11 2019

Fuel
22:17
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
Fuel
08:45
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Fuel
08:40
3134 1094 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaoll oll
Fuel
08:38
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaoll oll

May 08 2019

Fuel
22:15
6218 1b48
Reposted fromGIFer GIFer viapareidolie pareidolie
Fuel
22:03
8241 782b 500
Reposted fromsoftboi softboi viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 07 2019

Fuel
22:19
9082 b8b1 500

May 06 2019

Fuel
22:22

May 04 2019

Fuel
22:06

April 30 2019

Fuel
19:28
5947 8639 500
Reposted fromplants plants viazyrafa zyrafa
Fuel
19:15
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawonderwall wonderwall

April 29 2019

Fuel
22:02

April 28 2019

Fuel
21:50
4335 589a 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll

April 26 2019

Fuel
21:57
9439 f636 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaoll oll

March 30 2019

Fuel
01:06
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl