Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Fuel
00:43
6526 935a 500
Reposted fromseaweed seaweed viasstefania sstefania
Fuel
00:38

November 07 2018

Fuel
23:06
Reposted fromFlau Flau viakiks kiks
Fuel
23:06
Fuel
09:49
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viaeternaljourney eternaljourney
Fuel
09:48
1753 1fe6 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
Fuel
09:48
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
Fuel
09:47
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatoffifee toffifee
Fuel
00:06
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viawastedtime wastedtime
Fuel
00:06
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Fuel
00:03
0584 8861 500
Reposted fromunconscious unconscious viaBrzozi Brzozi

November 05 2018

Fuel
23:57

November 03 2018

22:30
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viatoffifee toffifee
Fuel
22:29
7536 f46d 500
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
Fuel
22:25
7980 0d3b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee
Fuel
22:24
porada sercowa: nie bądź jak Wokulski
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Fuel
22:22

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viatoffifee toffifee
Fuel
22:18
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viafremde fremde
Fuel
22:17
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialip lip

October 27 2018

Fuel
22:07
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl