Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

Fuel
21:41
3152 9050 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
Fuel
21:37
Reposted fromFlau Flau viabreakaway breakaway

April 18 2018

Fuel
23:15
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby

April 15 2018

Fuel
21:44
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 03 2018

Fuel
21:49
0438 3328 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacats cats

April 01 2018

Fuel
22:38
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema

March 28 2018

Fuel
22:40
0982 5bb3 500
Reposted fromDer-Keller Der-Keller viabruja bruja

March 27 2018

Fuel
23:20
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy

March 25 2018

Fuel
00:33
4350 9826
Reposted fromnyaako nyaako viacats cats

March 24 2018

Fuel
00:51

March 22 2018

Fuel
23:31
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
Fuel
23:00
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamnotarobot iamnotarobot

March 21 2018

Fuel
23:10
1501 9097
Reposted fromtichga tichga viazupamarzen zupamarzen
Fuel
23:03
7061 bc4d
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
Fuel
22:56
9032 b210
Reposted fromcalifornia-love california-love
Fuel
22:49
5403 fc4f 500
Reposted fromnutt nutt viaiamnotarobot iamnotarobot
Fuel
22:49
8007 fe30
Reposted fromanke anke viaoutoflove outoflove

March 20 2018

Fuel
00:57
0714 e532 500
Reposted frompiehus piehus viakaktu kaktu
Fuel
00:55
2141 882c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiamnotarobot iamnotarobot
Fuel
00:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl