Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

Fuel
20:15
5942 2fdd 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaJuliette Juliette

January 16 2018

Fuel
22:46
8796 5710 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaoutoflove outoflove
22:45
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

January 14 2018

Fuel
22:46
5299 514d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraycat straycat

January 13 2018

Fuel
07:56

January 11 2018

Fuel
22:57

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viakundel kundel

January 09 2018

Fuel
21:30

January 07 2018

Fuel
00:46
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viadobby dobby

January 03 2018

Fuel
23:16

Samotność to niedokończone rozmowy i pytania bez odpowiedzi, ale i jeden kubek w kuchni, jednoosobowa pościel w sypialni i wolna półka w łazience. Samotność to bycie samemu w sercu i w głowie. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz komu opowiedzieć o swoim dniu. Kiedy niedziela nie jest jeszcze jednym wolnym dniem, który można fantastycznie wykorzystać, tylko twoim przekleństwem. Kiedy wolisz robić wszystko, byle nie wracać do domu, bo wiesz, że nikt tam na ciebie nie czeka. Samotność jest wtedy, kiedy nie masz do kogo zadzwonić w środku nocy i powiedzieć ‘jest mi źle’. Samotność to szare dni i bezsenne noce. Samotność - kiedy ściany pokoju wiedzą o tobie więcej, niż ktokolwiek inny, a jedynym bytem znającym na pamięć twój kolor oczu, jest sufit twojej sypialni. A smutek? Smutek to samotność. Może walić się świat, ale kiedy masz z kim dzielić cierpienie, to wszystko jest do zniesienia. Nie ma żadnego, tak dobrego powodu do walki, jak druga osoba. Dla siebie rzadko chcemy walczyć, za to dla osoby, która znaczy dla nas wszystko, jesteśmy w stanie przenosić góry.

— Marta Kostrzyńska
Fuel
23:10
2107 47eb 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoll oll
Fuel
23:07
4847 8169 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakundel kundel
Fuel
22:56
Fuel
18:47
0699 fee1
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viakundel kundel

December 28 2017

Fuel
23:46
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadobby dobby
Fuel
23:44
0055 9b06 500
Reposted frompiehus piehus viadobby dobby
Fuel
01:56
0135 85a0
Fuel
01:55
4327 09be 500
Reposted fromanjove anjove viajointskurwysyn jointskurwysyn
Fuel
01:51
9337 b6c3 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 26 2017

Fuel
23:23
Reposted fromSardion Sardion viabladzik bladzik

December 25 2017

Fuel
12:28
2165 47ce 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaspotlight spotlight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl